MUSIKDAG

MUSIKDAG – Hur använder vi musiken i våra gudstjänster? Varmt välkomna till en musikdag i Kärda Allianskyrka lördagen den 18 mars! Dagen består av seminarium, kvällsfika och gudstjänst. Det blir ett samtal med tankar runt hur vi använder musiken i våra gudstjänster. Och hur gör vi så att den får vara något som förenar och