Att Bibelns Gud är universums och människans Skapare. 

Att Att Guds kärlek möter oss alla i Jesus Kristus, som dog för våra synder, i vårt ställe på korset, för att vi skall leva med Gud i evighet.  

Att Jesus Kristus uppstod från döden och lever i dag. 

Att vi får frälsning och evigt liv genom tron på Jesus Kristus.

Att tron och dopet till Kristus är grunden för medlemskap i församlingen. 

Att hela Bibeln är Guds Ord och grunden för vår tro och vårt handlande. 

Att Den Helige Ande är sänd som vår Hjälpare. 

Att gemenskapen i församlingen är viktig för vår andliga tillväxt. 

Att gemenskapen i församlingen är viktig för vår andliga tillväxt. 

 

Vidare ställer vi oss bakom de klassiska trosbekännelserna, den apostoliska och den niceanska.

Den apostoliska trosbekännelsen lyder:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.