Kärda Allianskyrka
Skårekullsvägen
33195 Värnamo

Tel 0370-282 90