MUSIKDAG – Hur använder vi musiken i våra gudstjänster?

Varmt välkomna till en musikdag i Kärda Allianskyrka lördagen den 18 mars! Dagen består av seminarium, kvällsfika och gudstjänst. Det blir ett samtal med tankar runt hur vi använder musiken i våra gudstjänster. Och hur gör vi så att den får vara något som förenar och inte splittrar?

Anmälan till seminariet till Markus Ericsson på 070-390 06 82. För gudstjänsten behövs ingen anmälan.

15:30 – MUSIKSEMINARIUM
Ett samtal om musiken i våra gudstjänster

17:45 – KVÄLLSFIKA

19:00 – GUDSTJÄNST
SAMs Musikråd medverkar

Varmt välkomna!