Välkommen till Kärda Allianskyrka


Jag är glad och tacksam att få vara med i Kärda Allianskyrka.
Församlingen är en helt unik mötesplats, där vanliga människor i alla åldrar och i alla möjliga livssituationer möts,
med en dröm och en längtan om att ta vara på livets gåva.

Du är välkommen att vara med så som du är.
Du behöver inte ha en färdig tro eller vara på ett visst sätt, vi är alla medvandrare på livets väg.

Livet finns till för att levas, inte för att bara överlevas eller uthärdas!

Jesus sa, att han kom för att ge liv, och liv i överflöd!
/Mark Munro

Det har varit val!

Årets val av regering i Sverige ska gå till historien som ett historisk val på flera sätt.

Val av vem som ska regera i landet är viktigt, men sett från ett kristet perspektiv är det ändå inte så viktigt som valet av vem som ska regera i vårt eget liv.

Du kanske tänker att du vill regera själv över ditt liv, men Bibelns påstående får medhåll från beteendeforskare – att trotts vår egen vilja, är vi alla ändå slavar under någonting. Vår egen vilja är så påverkad av vårt begär, vår kultur och vår uppväxt att vi egentligen inte är fria.


Bibeln talar inte om att välja en religion eller ideologi att följa, den talar om att välja en relation med Jesus, att låta Jesus får regera i vårt hjärta, i vårt liv. På så sätt får vi en återupprättad relation med vår skapare, vår Fader i himlen.

Jesus sa, ”om du har sett mig har du sett Fadern” och ”ingen kommer till Fadern utan genom mig”.


Det kanske låter för lätt eller otroligt, men miljontals människor har upptäckt att det är sant – att när man väljer att låta Jesus regera i hjärtat hittar vårt hjärta ro och att Guds frid och hopp kan regera över allt annat.
Allt gott. Mark Munro