Välkommen till Kärda Allianskyrka

Aktuellt

21 TISDAG
Kl. 15.00 EFTERMIDDAGSKAFFE i
församlingshemmet

22 ONSDAG
Kl. 18.30 BIBELSTUDIE

26 SÖNDAG
Kl. 10.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Stig Ericsson.Jag är glad och tacksam att få vara med i Kärda Allianskyrka.
Församlingen är en helt unik mötesplats, där vanliga människor i alla åldrar och i alla möjliga livssituationer möts,
med en dröm och en längtan om att ta vara på livets gåva.

Du är välkommen att vara med så som du är.
Du behöver inte ha en färdig tro eller vara på ett visst sätt, vi är alla medvandrare på livets väg.

Livet finns till för att levas, inte för att bara överlevas eller uthärdas!

Jesus sa, att han kom för att ge liv, och liv i överflöd!
/Mark Munro

Tuffare tider?!
Det finns en utbredd oro för kommande höga
kostnader och även rapporter om människor
som inte har råd att äta sig mätta. Kyrkan har i
alla tider hjälpt människor i nöd, men Bibeln
talar också om ett ännu viktigare behov som
man kan mätta utan pengar. Det vill säga vår
innersta längtan och hunger efter frid för
själen.

I Jesaja 55 står det –
Hör, alla ni som törsta, kom till vattnet!
Och ni som inte har pengar,
kom och köp säd och ät!
Ja, kom och köp säd utan pengar
och vin och mjölk för ingenting.
2 Varför ger ni pengar för det som inte är bröd,
era inkomster för det som inte mättar?
Hör på mig, så får ni äta gott
och er själ njuta av feta rätter.
3 Vänd ert öra hit och kom till mig! Hör, så får
er själ leva!
Sjuhundra år senare sa Jesus på liknande sät

“Jag är livets bröd. Den som kommer till
mig ska aldrig hungra, och den som tror på
mig ska aldrig någonsin törsta.
Det finns frid för själen trotts tuffare tider!
Allt gott. Mark Munro