Välkommen till Kärda Allianskyrka

Aktuellt


19 TISDAG
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe
Stanley Källner Kåserar

DET FINNS HOPP

MÖTESSERIER
Talare: Marina Bratterud

21 TORSDAG
19:00 Kvällsmöte
Musik: Hanna Munro
Piano: Karin

22 FREDAG
19:30 Ungdomsträff
Tonår

23 LÖRDAG
19:00 Kvällsmöte
Musik: Sara Gyllensten

24 SÖNDAG
10:00 Gudstjänst
Marina Bratterud

ALLA VÄLKOMNA!Jag är glad och tacksam att få vara med i Kärda Allianskyrka.
Församlingen är en helt unik mötesplats, där vanliga människor i alla åldrar och i alla möjliga livssituationer möts,
med en dröm och en längtan om att ta vara på livets gåva.

Du är välkommen att vara med så som du är.
Du behöver inte ha en färdig tro eller vara på ett visst sätt, vi är alla medvandrare på livets väg.

Livet finns till för att levas, inte för att bara överlevas eller uthärdas!

Jesus sa, att han kom för att ge liv, och liv i överflöd!
/Mark Munro


Det finns hopp

Klimatångest, pandemi, krig och inflation
nämns ofta som orsak till ett minskat
framtidshopp i samhället.
Det kristna budskapet är att det finns en
framtid och ett hopp.
Det hoppet är inte bara en vacker tanke
eller teori, nej det hoppet leder till en
konkret förändring både här och nu och in
i evigheten.
I Jeremia 29:11-13 uttrycks det så här – Jag
vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp. Ni
ska kalla på mig och komma och be till mig,
och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni
ska också finna mig om ni söker mig av
hela ert hjärta.
På mötesserien vecka 38 i september, är
det möjligt att höra mer om det hoppet
som finns tillgängligt för alla.

Nåd och Frid, Mark Munro