Välkommen till Kärda Allianskyrka


Jag är glad och tacksam att få vara med i Kärda Allianskyrka.
Församlingen är en helt unik mötesplats, där vanliga människor i alla åldrar och i alla möjliga livssituationer möts,
med en dröm och en längtan om att ta vara på livets gåva.

Du är välkommen att vara med så som du är.
Du behöver inte ha en färdig tro eller vara på ett visst sätt, vi är alla medvandrare på livets väg.

Livet finns till för att levas, inte för att bara överlevas eller uthärdas!

Jesus sa, att han kom för att ge liv, och liv i överflöd!
/Mark Munro

Evigt Trygg

Bandet ”Tillsammans” från Kärda har nyligen släppt ett nytt
album i samverkan med flera kända kristna sångartister.
Titeln – Evigt Trygg – bestämdes för flera månader sen men
känns mer relevant än någonsin.


Det finns, oavsett omständigheter, en trygghet i tron på Jesus
som ger trygghet inte bara nu, men också in i det eviga livet.

Några verser som talar om det kristna hoppet;

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte
modet. Joh 14:27HERRE, mitt bergfäste, min borg och min
räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt,
min sköld och min frälsnings horn, mitt värn
och mitt skydd,
min frälsare som frälser mig från våldet.
2 Sam 22:2-3

Om en här belägrar mig räds inte mitt
hjärta, om krig bryter ut mot mig är jag ändå
trygg.
Ps 27:3
Nåd och Frid


Mark Munro