Välkommen till Kärda Allianskyrka

Aktuellt

Vecka 24

10 MÅNDAG
Kl. 17.30 ÖVNING inför mormorvandringen.
Vi träffas vid starten.

12 ONSDAG
Kl. 18.30 BÖN

15 LÖRDAG
VANDRING I MORMORS FOTSPÅRJag är glad och tacksam att få vara med i Kärda Allianskyrka.
Församlingen är en helt unik mötesplats, där vanliga människor i alla åldrar och i alla möjliga livssituationer möts,
med en dröm och en längtan om att ta vara på livets gåva.

Du är välkommen att vara med så som du är.
Du behöver inte ha en färdig tro eller vara på ett visst sätt, vi är alla medvandrare på livets väg.

Livet finns till för att levas, inte för att bara överlevas eller uthärdas!

Jesus sa, att han kom för att ge liv, och liv i överflöd!
/Mark Munro

Att vara ensam är farligt säger
hjärnforskaren och
programledaren Anders Hansen!

Anders förklarar att vi människor har en stark inre drift
som mår bra av gemenskap. När vi är
ensamma utsätts vår kropp för en låggradig
stress som kan leda till både fysiska och
mentala hälsoproblem.

Sverige har skapat ett individualistiskt
orienterat samhälle som oundvikligt påverkar
hur vi alla tänker och mår. Brist på samtal kring
existentiella frågor identifieras också som ett
bidragande faktum till att må psykiskt dåligt.
Nyligen intervjuade jag folk i olika
åldersgrupper som en del av en
fortbildningskurs. Flera gånger fick jag höra att
gemenskapen i församlingen var väldigt
uppskattad, men att det också är ganska unikt
i samhället. Det finns helt enkelt, inte många
platser kvar där man får umgås, och även får
vänner över generationsgränser. Det är
dessutom en gemenskap som samlas kring livet som
helhet och inte bara ett smalt
intresseområde.

Alla är välkomna på gudstjänster och andra
samlingar. Det kan vara svårt att komma som
ny, det tycker vi alla. Men som jag skrev på vår
hemsida för snart 8 års sedan du är
välkommen att vara med så som du är. Du
behöver inte ha en färdig tro eller vara på ett
visst sätt, vi är alla medvandrare på livets väg.
Livet finns till för att levas, inte för att bara
överlevas eller uthärdas! (Joh. 10:10)


Allt gott. Mark Munro