När: Måndagar 18:00-19:30 (om inget annat står)
Var: I Allianskyrkan, alla kvällar kan vara ute, om det inte står annat
        – SÅ KLÄDER EFTER VÄDER –


Februari

5: Startkväll

12: Sportlovskul
(Jennie & Viktor)

19: En Kväll Med Patrullen

26: På Stadig Mark

Mars

4: Smyga på Elden
(Jennie, Jocke, Andreas & Viktor)

11: Ingenting försvinner allt finns kvar – Ledarscouter har eget program
(Ida & Viktor)

18: Stjärnjakt
(Alla)

25: På Stadig Mark + Ledarsamling

April

7: UV-Invigning – OBS SÖNDAG

15: Ledarkväll (Inget UV)

22: Scoutpyssel
(Jocke & Viktor)

30-1 HAJK

Maj

6: En kväll med patrullen

13: Avslutning
(Andres & Jocke)

UV-Scout i Kärda är för dig som går i andra klass och uppåt. Vi träffas vid Allianskyrkan måndagar mellan 18:00 – 19:30. Alla kvällar kan vara utomhus.
Ändringar & annan info skickas ut via en sms-grupp. Vill du komma i kontakt med oss? På vår hemsida finns alla kontaktuppgfiter
kardaallians.se/uv-kontakter/