Kärda Alliansförsamling

Församlingen har idag ca 95 medlemmar och finns en mil väster om Värnamo i Småland och är ansluten till Svenska Alliansmissionen. Ett samfund med c.a 13 700 medlemmar som har rötter från 1850-talet med sitt starkaste fäste i Jönköpings län.

Den första friförsamlingen på orten bildades 1897 och ett missionshus byggdes omkring 1900 några meter öster om den nuvarande allianskyrkans läge.Friförsamlingens existens tycks upphöra efter några år men verksamheten fortsätter och i mars 1911 bildas Kärda kristliga ungdomsförening. Parallellt och i samförstånd finns Kärda missionsförening. De två föreningarna går ihop 1920 och bildar Kärda kristliga missions och ungdomsförening.Vid årsmöte 1931 ombildas föreningen till församling med namnet Kärda missionsförsamling. När missionshuset blev för litet byggdes en ny kyrka som invigdes nyårsdagen 1961. Den byggdes till 1982 och 1991 byggdes den om för att anpassas till den nya förskoleverksamheten. För att förtydliga församlingens anknytning till Svenska Alliansmissionen ändrades namnet 1984 till Kärda Alliansförsamling.