AUGUSTI 

▼ VECKA 31
GULLBRANNALÄGER 6/6-11/6
       
6 SÖNDAG Kl. 10.00 GUDSTJÄNST
      med nattvard månadskollekt
      Jan-Olov Johansson
      Mötesledare: Eva-Karin Kärdevik
      Piano: Ida
      Kyrkfika: Ida & Elisabeth G
       
▼ VECKA 32
13 SÖNDAG Kl. 18.00 GUDSTJÄNST med lägereko
      Mark Munro
      Mötesledare: Jennie Blom
      Sång: Angelica Nylander
      Lovsångsbandet från Gullbranna leder lovsången
      Piano: Karin
      Kyrkfika: Markus & Viktor
       
▼ VECKA 33
20 SÖNDAG Kl. 10.00 GUDSTJÄNST
      Mikael Järlestrand sjunger och talar
      Mötesledare: Mark Munro
      Piano: Hanna
      Kyrkfika: Mathilda & Jan-Olov
       
▼ VECKA 34
22 TISDAG Kl. 18.00 BÖN för UV, Tonår & Söndagsskola
      Ansvarig: Viktor Eriksson
       
24 TORSDAG Kl. 18.00 BÖN för Lyktan & byggnationen
      Ansvarig: Hanna Ogstedt
       
27 SÖNDAG Kl. 10.00 BÖNEGUDSTJÄNST
      Styrelsen
      Piano: Karin
      Kyrkfika: Jennie & Magnus
       
▼ VECKA 35
29 TISDAG Kl. 18.00 BÖN för samhället
      Ansvarig: Gull-Britt Johansson
       
31 TORSDAG Kl. 18.00 BÖN för församlingen, styrelsen och Pastorn
      Ansvarig: Mark Munro

SEPTEMBER 

▼ VECKA 35
3 SÖNDAG Kl. 10.00 GUDSTJÄNST
      med nattvard månadskollekt
      Mark Munro
      Mötesledare: John-Erik Johansson
      Sång: Emilia Davidsson & Alfons Lundberg
      Piano: Ida
      Kyrkfika: Elinor & Marko
       
▼ VECKA 36
6 ONSDAG Kl. 18.00 BIBELSTUDIUM
Karda Allianskyrka en del av Svenska Alliansmissionen