OKTOBER 

Vecka 39
1 SÖNDAG Kl. 15.00 FÖRSAMLINGSAFTON
      Piano: Hanna
      Serveringsgrupp 1
       
Vecka 40
4 ONSDAG Kl. 18.00 BIBELSTUDIUM
      ”Att höra Guds röst.”
       
8 SÖNDAG Kl. 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard månadskollekt
      Mark Munro
      Mötesledare: John-Erik Johansson
      Sång: Hanna Munro & Miriam Eriksson
      Piano: Karin
      Kyrkfika: Karin & Else-Marie
       
Vecka 41
11 ONSDAG Kl. 18.00 BÖN
       
15 SÖNDAG Kl. 18.00 PRAY
      Magnus Blom & Markus Ericsson m.fl.
      Kyrkfika: Carin & Per-Anders
       
Vecka 42
17 TISDAG Kl. 15.00 EFTERMIDDAGSFIKA i församlingshemmet
      Karl-Birger Svenningsson berättar
      Gudrun Seifert sjunger och spelar
       
18 ONSDAG Kl.18.00 BIBELSTUDIUM
       
22 SÖNDAG Kl. 10.00 GUDSTJÄNST
      Håkan Backstig
      Sång: Patrik Ingelsten
      Mötesledare: Stig Ericsson
      Piano: Ida
      Kyrkfika: Britt & Kjell
       
Vecka 43
25 ONSDAG Kl. 18.00 BÖN
       
28-29     Gemenskaps helg i Gullbranna.
      Mer info framöver.
       

NOVEMBER 

Vecka 44
1 ONSDAG kl. 18.00 BIBELSTUDIUM
       
5 SÖNDAG Kl. 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard & månadskollekt
      Mark Munro
      Mötesledare: Eva-Karin Kärdevik
      Sång: Johnny & Gisela Johansson
      Piano: Hanna
      Kyrkfika: Eva-Karin & Dan
       
Vecka 45
8 ONSDAG Kl. 18.00 BÖN
       
12 SÖNDAG Kl. 16.00 TONÅRSMÖTE
    Tonåringarna håller i programmet
      Piano: Karin
    Kyrkfika: Tonår
       
Vecka 46
15 ONSDAG Kl. 18.00 BIBELSTUDIUM
       
18 LÖRDAG Kl. 19.00

FAITH i Kärda
Christina Lundström

      Mer info kommer
      Serveringsgrupp 2 & 3
       
Vecka 47
21 TISDAG Kl. 15.00 EFTERMIDDAGSFIKA i allianskyrkan
      Östeuropa i focus.
      Marianne Sandqvist från SAM-hjälp berättar.
       
22 ONSDAG Kl. 18.00 BÖN
       
26 SÖNDAG Kl. 15.00 FÖRSAMLINGSAFTON
      Piano: Ida
      Serveringsgrupp 4
     
Vecka 48
29 ONSDAG Kl. 18.00 BIBELSTUDIUM
       

DECEMBER

Vecka 48
2 LÖRDAG Kl. 18.00 1:a ADVENTSGUDSTJÄNST
    Mark Munro
      Mötesledare: Jennie Blom
      Sång: Markus Ericsson m.fl.
      Piano: Hanna
      Serveringsgrupp 5
Karda Allianskyrka en del av Svenska Alliansmissionen