Karda Allianskyrka en del av Svenska Alliansmissionen