Välkommen till Söndagsskolan!

Vi träffas i Allianskyrkan söndagar kl. 10.00-11.00.

Du som är mellan 4 och 12 år är särskilt välkommen och det finns vuxna som tar hand om just dig i särskilda grupper.

Det brukar hända spännande och roliga saker i vår Söndagsskola.

 

Kontaktperson: Britt Ericsson, tel. 283 03

Du är mycket välkommen!

Karda Allianskyrka en del av Svenska Alliansmissionen